Поради

 

 


 Для забезпечення здоров'я своїх малюків батькам необхідно забезпечити деякі оздоровчі заходи вдома, обов'язково порадившись з лікарем дитини – це загартовуючі заходи, збалансоване харчування, профілактичні заходи, прогулянки круглий рік, відповідний одяг дитини у приміщенні    Детальніше …читайте

 


 

 

Користь письменницької праці для дітей i...завантажити 

 

Як дпомогти дитині знайти своє покликання...завантажити 

 

Соціальний тиск і депресія в підлітковому віці...завантажити 

 

Сприяння хоробрості дитини....завантажити 

 

 

Шановні батьки випускників   завантажити
 
Діти з особливими освітніми потребами завантажити 
 
Особливості приймання дітей до перших класів загальноосвітніхнавчальних закладів завантажити
Поради батькам першокласників  завантажити 

 

 

                 Права батьків щодо школи , освіти та виховання
Права батьків щодо школи, освіти та виховання

- Право на забезпечення з боку держави загальнодоступності і безоплатності здобуття їхніми дітьми загальної середньої освіти.

- Право вибору для своїх дітей форм освіти і видів освітніх установ, у тому числі сімейного освіти або в недержавних навчальних закладах;

- Право на часткове відшкодування за рахунок держави витрат на навчання дітей у державних недержавних освітніх установах, що мають державну акредитацію

- Право на прийом дітей для навчання в освітні установи, розташовані за місцем проживання.

- Право на прийом до навчального закладу дітей 6-річного року життя здійснюється при досягненні ними до 1 вересня навчального року віку, як правило, не менше 6 років.

- Право на ознайомлення з Статутом освітньої установи та іншими установчими документами школи, що регламентують організацію освітнього процесу.

- Батьки мають право на ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку; списками органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (із зазначенням способів зв’язку з ними) за місцем знаходження зазначених освітніх та інших установ, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням, забезпеченням та захистом прав дитини.

- Право брати участь в управлінні освітнім закладом, в якому навчаються їхні діти.

- Право на ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, а також з оцінками успішності своїх дітей. (На повну інформацію про навчальний процес).

- На додаткову зустріч з вчителем, якщо батько вважає, що на те є підстави.

- Право навчати свою дитину в сім’ї, а також на будь-якому етапі навчання повертатися в школу.

- Право на переведення дитини, що одержує освіту в сім’ї, для продовження освіти в освітній установі при позитивній атестації.

- Право захищати права та інтереси дитини . У разі конфлікту між батьком і вчителем, між вчителем і учнем, а також у разі конфлікту між самими учнями батько має право на перевід дитини з відома адміністрації в інший клас.

- Право при наявності підстав для скарги на школу чи викладача, попередньо обговоривши питання з директором школи і вчителем, які мають до цього відношення.

- Висловлювати обгрунтовану критику на адресу школи на батьківських зборах, а також при зустрічі з директором школи.

- Право на допомогу з боку держави у виконанні своїх обов’язків з навчання і виховання дітей.

- Батьки (законні представники) мають право надавати “добровільні пожертвування і цільові внески” школі.

- Право на ознайомлення з матеріалами про використання бюджетних та позабюджетних коштів на розвиток освітньої установи.

- Мають право бути присутніми на педрадах і приймати участь в обговоренні у випадку, коли розбирається питання про успішність та поведінку їх дитини.

 

 

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх
замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальні заклади та форми навчання для
неповнолітніх дітей;

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу;

обирати і бути обраними до органів громадського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань
навчання і виховання дітей;

захищати законні інтереси дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за
віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови,
до народних традицій і звичаїв; { Абзац четвертий частини другої
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI
( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

виховувати повагу до національних, історичних, культурних
цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
історико-культурного надбання та навколишнього природного
середовища, любов до України.

3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч
висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації
відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної
загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини
проводиться за індивідуальною формою.