ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Поради

 

 


 Для забезпечення здоров'я своїх малюків батькам необхідно забезпечити деякі оздоровчі заходи вдома, обов'язково порадившись з лікарем дитини – це загартовуючі заходи, збалансоване харчування, профілактичні заходи, прогулянки круглий рік, відповідний одяг дитини у приміщенні    Детальніше …читайте

 


 

 

Користь письменницької праці для дітей i...завантажити 

 

Як дпомогти дитині знайти своє покликання...завантажити 

 

Соціальний тиск і депресія в підлітковому віці...завантажити 

 

Сприяння хоробрості дитини....завантажити 

 

 

Шановні батьки випускників   завантажити
 
Діти з особливими освітніми потребами завантажити 
 
Особливості приймання дітей до перших класів загальноосвітніхнавчальних закладів завантажити
Поради батькам першокласників  завантажити 

 

 

                 Права батьків щодо школи , освіти та виховання
Права батьків щодо школи, освіти та виховання

- Право на забезпечення з боку держави загальнодоступності і безоплатності здобуття їхніми дітьми загальної середньої освіти.

- Право вибору для своїх дітей форм освіти і видів освітніх установ, у тому числі сімейного освіти або в недержавних навчальних закладах;

- Право на часткове відшкодування за рахунок держави витрат на навчання дітей у державних недержавних освітніх установах, що мають державну акредитацію

- Право на прийом дітей для навчання в освітні установи, розташовані за місцем проживання.

- Право на прийом до навчального закладу дітей 6-річного року життя здійснюється при досягненні ними до 1 вересня навчального року віку, як правило, не менше 6 років.

- Право на ознайомлення з Статутом освітньої установи та іншими установчими документами школи, що регламентують організацію освітнього процесу.

- Батьки мають право на ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку; списками органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (із зазначенням способів зв’язку з ними) за місцем знаходження зазначених освітніх та інших установ, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням, забезпеченням та захистом прав дитини.

- Право брати участь в управлінні освітнім закладом, в якому навчаються їхні діти.

- Право на ознайомлення з ходом і змістом освітнього процесу, а також з оцінками успішності своїх дітей. (На повну інформацію про навчальний процес).

- На додаткову зустріч з вчителем, якщо батько вважає, що на те є підстави.

- Право навчати свою дитину в сім’ї, а також на будь-якому етапі навчання повертатися в школу.

- Право на переведення дитини, що одержує освіту в сім’ї, для продовження освіти в освітній установі при позитивній атестації.

- Право захищати права та інтереси дитини . У разі конфлікту між батьком і вчителем, між вчителем і учнем, а також у разі конфлікту між самими учнями батько має право на перевід дитини з відома адміністрації в інший клас.

- Право при наявності підстав для скарги на школу чи викладача, попередньо обговоривши питання з директором школи і вчителем, які мають до цього відношення.

- Висловлювати обгрунтовану критику на адресу школи на батьківських зборах, а також при зустрічі з директором школи.

- Право на допомогу з боку держави у виконанні своїх обов’язків з навчання і виховання дітей.

- Батьки (законні представники) мають право надавати “добровільні пожертвування і цільові внески” школі.

- Право на ознайомлення з матеріалами про використання бюджетних та позабюджетних коштів на розвиток освітньої установи.

- Мають право бути присутніми на педрадах і приймати участь в обговоренні у випадку, коли розбирається питання про успішність та поведінку їх дитини.

 

 

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх
замінюють

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати навчальні заклади та форми навчання для
неповнолітніх дітей;

приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу;

обирати і бути обраними до органів громадського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань
навчання і виховання дітей;

захищати законні інтереси дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за
віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови,
до народних традицій і звичаїв; { Абзац четвертий частини другої
статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI
( 5029-17 ) від 03.07.2012 }

виховувати повагу до національних, історичних, культурних
цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
історико-культурного надбання та навколишнього природного
середовища, любов до України.

3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч
висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації
відмовляються направляти дитину до відповідної спеціальної
загальноосвітньої школи (школи-інтернату), навчання дитини
проводиться за індивідуальною формою.