Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Про 2019/2020 навчальний рік: головне

2019-2020 нр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 нр

 

 

 

 

Матеріали ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ для обговорення на засіданні Педагогічної ради школи "Підсумки діяльності навчальних закладів в 2017-2018 навчальному році" ...завантажити брошюру для ознайомлення

 

 


 

Структура нового 2018/2019 навчального року? Що в ній може бути нового? Новації — в організації освітнього процесу.

Окреслимо головне у 2018/2019 навчальному році

 

2018/2019 навчальний рік стартує разом із Новою українською школою, в основі реалізації якої:

 

Наприкінці квітня 2018 року МОН скористалося своїми повноваженнями, визначеними статтею 64 Закону про освіту, — і затвердило Типові освітні програми закладів загальної середньої освіти, замінивши Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

 

У листі від 03.07.2018 № 1/9-415 МОН надало об’ємні «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році».

 


Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року завантажити для ознайомлення

 


 


 

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних ​закладах загальної середньої освіти Наказ МОН № 677 від 24.06.2018 року завантажити 

 

 

 

З нового навчального року — Типові освітні програми Наказами від 24.04.2018 МОН затвердило Типові освітні програми:

 

для закладів загальної середньої освіти

 

номер наказу

 

на заміну Типовим навчальним планам

.

 

І ступеня

 

► № 407

.

 

⇒ початкової школи (від 10.06.2011 № 572)

 

ІI ступеня

 

► № 405

 

⇒ ЗНЗ II ступеня (від 03.04.2012 № 409)

 

IIІ ступеня

 

► № 408 — за Держстандартом 2011 року

 

⇒ для 10-11 класів ЗНЗ (від 11.07.2017 № 995)

 

► № 406 — за Держстандартом 2004 року

 

⇒ ЗНЗ III ступеня» від 27.08.2010 № 834

 

 

Ці документи окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації у школах єдиного комплексу освітніх компонентів.

Також Типові освітні програми визначають:

 • загальний обсяг навчального навантаження
 • орієнтовну тривалість вивчення окремих навчальних предметів
 • можливі взаємозв’язки між навчальними предметами та послідовність їх вивчення
 • очікувані результати навчання учнів
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за тією чи тією Типовою освітньою програмою.

 

Усі Типові освітні програми розроблені на виконання Закону про освіту та відповідних Державних стандартів:

Усі Типові освітні програми

для 2–4-х класів

для 5–9-х класів

для 10–11-х класів (Стандарт 2004 року)

для 10–11-х класів (Стандарт 2011 року)

 

У навчальних планах — реалізація освітніх галузейУ Типових освітніх програмах закладів І і ІІ ступенів, а також у Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2011 року окреслено навчальні плани, визначено 7 освітніх галузей:

 • Мови і літератури 
 • Математика
 • Природознавство
 • Суспільствознавство
 • Здоров’я і фізична культура
 • Технології
 • Мистецтво.

 

У Типовій освітній програмі закладів ІІІ ступеня за Держстандартом 2004 року «Мистецтво» представлене освітньою галуззю «Естетична культура».

Логічна послідовність вивчення предметів розкрита у відповідних навчальних програмах.

Навчальне навантаження 2018/2019 навчального року

На основі Типових освітніх програми закладів І-ІІІ ступенів пропонуємо зведену таблицю загального обсягу навчального навантаження.

 

Детальний розподіл навчального навантаження міститься у навчальних планах ЗЗСО І-ІІІ ступенів

. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлене відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Аби запобігати перевантаженню учнів, необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу — художніх, музичних, спортивних школах тощо. Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можна враховувати результати їх навчання з відповідних предметів — музика, фізична культура тощо — у позашкільних закладах.

 

Форми організації освітнього процесу

ЗЗСО І ступеня
 • уроки різних типів
 • екскурсії
 • віртуальні подорожі
 • спектаклі квести
 • тощо

 

ЗЗСО ІІ ступеня

 

 • інтерактивні уроки (урок-«суд», урок — дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відеоурок
 • екскурсія
 • віртуальна подорож
 • семінар
 • конференція
 • форум
 • спектакль
 • брифінг
 • квест
 • тощо

 

ЗЗСО ІІІ ступеня 

 

 • екскурсії
 • віртуальні подорожі
 • уроки-семінари
 • конференції
 • форуми
 • спектаклі
 • брифінги
 • квести
 • інтерактивні уроки (урок-«суд», урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими)
 • інтегрований урок
 • проблемний урок
 • відеоурок
 • прес-конференція
 • ділова гра
 • тощо

 

 

При вивченні окремих предметів форми організації освітнього процесу можна уточнювати, дотримуючись вимог відповідних Держстандартів.

Зауважте!

Форми і методи навчання вчитель обирає самостійно.

Освітні програми з 2018/2019 навчального року

Освітня програма — це єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання. Вона містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання.

Навчальні плани на навчальний рік складали за Типовими навчальними планами, та оскільки з 2018/2019 н. р. застосовні Типові освітні програми, то й ЗЗСО працюватимуть за власними освітніми програмами.


5 фактів про освітню програму:

 1. її схвалює педагогічна рада та затверджує директор закладу
 2. освітні програми, сформовані на основі Типових освітніх програм, заклад освіти не має затверджувати у центральних органах забезпечення якості освіти
 3. освітня програма за рішенням закладу може містити, окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами
 4. освітню програму закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, слід оприлюднити на сайті закладу
 5. освітня програма є основою навчального плану, який складає та затверджує заклад освіти на навчальний рік

Зауважте!

З 2018/2019 навчального року в дію увійдуть освітні програми початкової і базової школи.


Очікувані

 • Результати навчання учнів початкових класів 
 • Результати навчання учнів з особливими освітніми потребами:                                                                                                                     10 ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами                                                                    Ключові компетентності учнів з особливими освітніми потребами означені в Типовій освітній програмі спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами(наказ МОН від 12.06.2018 № 627).                  Щодо кожної освітньої галузі вчитель має реалізувати завдання, сприяючи формуванню компетентностей в учнів. Завдання корелюються з метою і загальними цілями, окресленими в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти.                                                                                                                                                                                  Результати навчання є чинником формування ключових компетентностей.

 

Ключові компетентності

 

Компоненти

 

Уміння (самостійно та/або з допомогою)

 

Ставлення

 

Навчальні ресурси

 

Спілкування державною мовою

(і рідною — у разі відмінності, українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

 

 • ставити запитання та розпізнавати проблему
 • робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках)
 • розуміти, пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою
 • доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас

 

 • розуміння чітких і лаконічних формулювань

 

 • означення понять
 • формулювання властивостей
 • доведення правил, теорем

 

Спілкування іноземними мовами

(здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають)

 

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною Програмою
 • розуміти на слух (за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів
 • читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем
 • розуміння змісту
 • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань
 • використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів
 • ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування

 

 • оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення
 • використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови (української жестової мови) та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою
 • обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі альтернативні засоби спілкування) відповідно до різних потреб

 

 • підручники
 • словники
 • жестівники
 • довідкова література
 • мультимедійні засоби
 • адаптовані іншомовні тексти

 

Математична компетентність

 

 • оперувати текстовою та числовою інформацією
 • встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо)
 • розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту
 • будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати
 • прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач
 • використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях

 

 

 • усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів

 

 • розв’язання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 

 • розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі
 • будувати та досліджувати природні явища та процеси
 • користуватися технологічними пристроями

.

 • усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій
 • усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях

 

 • складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 • структурувати дані
 • діяти за алгоритмом та складати алгоритми
 • визначати достатність даних для розв’язання задачі
 • використовувати різні знакові системи
 • знаходити інформацію та оцінювати її достовірність
 • доводити істинність тверджень

 

 • осмислення інформації та джерел її отримання
 • усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач

 

 • візуалізація даних
 • побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

 

Уміння вчитися впродовж життя

 

 • визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети
 • організовувати та планувати свою навчальну діяльність
 • моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності
 • доводити правильність власного судження або визнавати помилковість

 

 • усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь
 • зацікавленість у пізнанні світу
 • розуміння важливості вчитися впродовж життя
 • прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності

 

 • моделювання власної освітньої траєкторії

 

Ініціативність і підприємливість

 

 • вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення
 • використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення
 • аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати
 • використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання

 

 • ініціативність, відповідальність, упевненість у собі
 • переконаність, що успіх команди — це особистий успіх
 • позитивне оцінювання та підтримка конструктивних і
 • завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

 

Соціальна і громадянська компетентності

 

 • висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів
 • аргументувати та відстоювати свою позицію
 • ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях
 • співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі
 • аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет
 • орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані

 

 • ощадливість і поміркованість
 • рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження
 • відповідальність за спільну справу
 • повага до прав людини

 

 • завдання соціального змісту

 

Обізнаність і самовираження у сфері культури

 

 • висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог (зокрема й за допомогою української жестової мови, альтернативних засобів спілкування),
 • враховувати національні та культурні особливості співрозмовників, дотримуючись етики спілкування та взаємодії враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо)

 

 • культурна самоідентифікація
 • повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві
 • усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства

 

 • математичні моделі в різних видах мистецтва

 

Екологічна грамотність і здорове життя

 

 • аналізувати й оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних
 • враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень

 

 • усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних
 • ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту
 • розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя
 • власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо

 

 • навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту
 • задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

 

 


 

Нормативні документи щодо 2018/2019  навчального року

 

ДО НОВОГО 2018/2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Нормативно-правова база

Реформи в освіті

 • Закон України «Про освіту»: повний текст (Натисніть тут)
 • Закон «Про освіту»: формат презентації (Натисніть тут)
 • Формула розподілу освітньої субвенції на 2018 рік:формат презентації (Натисніть тут)
 • Закон України «Про загальну середню освіту» (Натисніть тут)
 • Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН України №367 від 16.04.2018р.) (Натисніть тут)

Нова українська школа

 

Листи до 2018/2019 навчального року

 • Лист МОН України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році» (завантажити 1_9-486 );
 • Додаток 1. Інформаційні матеріали про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини (додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 на 10 арк.);
 • Додаток 2. Статистичні відомості про кримінальні правопорушення, що вчинені неповнолітніми або за їх участю (додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 на 25 арк.).

 

НАПН України:графік серпневих веб-конференцій для вчителів

 • Національна академія педагогічних наук України оприлюднила графік серпневих веб-конференцій для вчителів, які будуть проведені у період з 27 по 30 серпня 2018р.: http://www.augustconf.org/

 

Навчальні плани, програми, інструктивно-методичні рекомендації

 

 

Виховна робота

 

Робота з обдарованими учнями

 • Наказ МОН України №189 від 23.02.2018р. «Про проведення Всеукраїнських заходів» (Натисніть тут)
 • Лист МОН України № 1/9-334 від 23.05.2018р. «Щодо участі у заходах з національно-патріотичного виховання молоді» Детальніше...
 • Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 03.07.2018 № 22.1/10-2156 «Про Третій Всеукраїнський огляд творчих робіт «Збережемо спадщину – збережемо Україну»» (додається).

Професійні конкурси

 

 


1
2