Оприлюднення інформації ст.30 Закону України "Про освіту"

№ п/п

Зміст

Посилання

  Документи

1.        

Статут Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Кременчуцька зош №16)

завантажити 

2.        

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

На стадії оформлення

3.        

Сертифікат про акредитацію освітніх послуг

завантажити

4.        

Річний звіт про діяльність Кременчуцької  зош №16

Звіт директора зош №16 станом на 03 червня 2017 року

завантажити 

 

5.        

Правила прийому учнів  до Кременчуцької зош №16

(зарахування та відрахування учнів). РІШЕННЯ ПЕДРАДИ.

завантажити 

6.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок пропускного режиму до

Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №16  

учасників навчально-виховного процесу та відвідувачів

завантажити

      

Інформація

 

7.        

Структура та органи управління Кременчуцької зош №16

-----------------

8.        

Кадровий склад Кременчуцької зош №16 згідно з ліцензійними умовами

завантажити

9.        

Освітні програми, що реалізуються 

 

10.    

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

----------------------

11.    

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

завантажити 

12.    

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Кременчуцькій зош №16

---------------------

13.    

Мова освітнього процесу

Мовою освітнього процесу в навчальному закладі  є державна мова - українська мова (ст.7 Закону України "Про освіту")

14.    

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у рахі його проведення).

РІШЕННЯ ПЕДРАДИ.

15.    

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

-----------------------

16.    

Результати моніторингу якості освіти 

------------------------

17.    

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Розроблений проект пандусу.

18.    

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість 

Відсутні

19.    

Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг

Відсутні

20.    

Переведення учнів навчального закладу до наступного класу згідно "Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015р № 762. 

НАКАЗ ...завантажити для ознайомлення

21. Рішення Педагогічної ради та відповідний Наказ керівника  навчального закладу про визнання учнів (вихованців) такими, що вибули із  навчального закладу, упродовж одного робочого дня у зв’язку із невідвідуванням загальноосвітнього навчального закладу. Відсутні
  Рішення Педагогічної ради "Про вибір/замовлення підручників для 5-х класів відповідно Переліків підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти , що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році. завантажити

    

Публічні кошти

 

22.    

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів за III квартал 2017р

завантажити 

23. Баланс на III-й квартал 2017р завантажити 
24. Звіт про фінансові результати  та звіт про надходження та використання   коштів за III  квартал 2017р завантажити 
25. Фінансова та бюджетна звітність за 2017 рік завантажити
26. Використання коштів за  2017 рік по КЕКВ 2210; 2240 завантажити

27.    

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням вартості)

Відсутні

28.    

Кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Відсутні