Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Практичний психолог

 Пронякіна Ольга Іванівна - практичний психолог школи

Анотація
на досвід Пронякіної Ольги Іванівни
практичного психолога школи № 16


Шкільна психологічна служба – це інтегроване утворення. Яке складається з трьох аспектів : наукового, прикладного та практичного. Психологія в школі – це багата за напрямками робота і одним із завдань психологічної служби системи освіти , як визначено Міністерством освіти і науки України НМЦ практичної психології та соціальної роботи , є підвищення ефективності навчально – виховного процесу та захист психічного і духовного здоров’я всіх його учасників.
Серед пріоритетних напрямків є психологічна просвіта. Результат цього напрямку - набуття вчителями та учнями психологічних знань і навичок. Які б допомогли успішно навчатися , працювати, спілкуватися . розвиватися тощо. Тобто отримані знання не повинні бути мертвим вантажем. А для цього Пронякіна О.І. передбачає наскільки знання в даний час актуальні, яке мають значення та наскільки звична і приваблива форма передачі знань.
Основні форми такої роботи є : проведення різноманітних семінарів та тематичних педрад із застосуванням інтерактивних методів, " круглих столів”, тренінгів, тижнів психології, підготовка інформаційних буклетів, методичних рекомендацій тощо.
Цілеспрямований розвиток інтелектуальної та емоційної сфер дитини створює умови для розкриття здібностей та успішного навчання і пріоритетним напрямком роботи практичного психолога є психологічний супровід дітей від самого початку навчання у школі. Це дає змогу здійснювати динамічне спостереження , моніторинг розвитку сфер пізнання , почуттів та емоцій дітей.
Мета такого супроводу – збереження психічного та психофізіологічного здоров’я , попередження та подолання будь – яких форм психічного насилля, сприяння процесу соціалізації та засвоєння соціальних цінностей і механізмів життєтворчості.
Практичним психологом школи постійно проводиться психолого – педагогічний супровід учнів перших класів та при переході з початкової школи до середньої. Адаптація – процес пристосування індивіда до умов та вимог нового середовища, умов життя та діяльності. Її результатом є пристосованість як особистісна якість, що є показником життєвої компетентності індивіда. Адаптації дитини до школи або до навчання в середній школі відбувається не одразу. Не день і не тиждень потрібні, щоб звикнути до нових умов. Це досить довгий процес, пов’язаний зі значним навантаженням усіх систем організму.
Упродовж кількох років з питань вивчення адаптації дітей до навчання у середній ланці практичний психолог спільно з адміністрацією, класними керівниками. Вчителями – предметниками навчального закладу працює за таким планом :
1. Проведення спостережень за дітьми на уроках і перервах на початку року.
2. Психологічна діагностика з питань вивчення особистості учня.
3. Проведення психолого – педагогічного консиліуму.
4. Батьківські збори.
5. Індивідуально – корекційні заняття.

Атестація педагогів як вивчення, а оцінка праці вчителя орієнтована насамперед на розвиток та підвищення творчого потенціалу педколективу загалом. А також на підвищення якості освітнього процесу . І тому практичним психологом приділяється багато уваги саме цьому виду роботи.
Під час аналізу роботи вчителя вивчаються три базових психологічних категорії – діяльність, спілкування, особистість. Спершу добирається діагностичний матеріал : методика психолого – педагогічного аналізу діяльності вчителя, особистісні якості та професійна підготовленість учителя до педагогічної діяльності.
   Під час атестації збільшується навчальне, фізичне і психоемоційне навантаження на вчителя. Психологічна підтримка – один з важливих факторів , необхідних педагогу в цей час. цей вид діяльності психологічної служби школи проходить у різноманітних формах : індивідуальні бесіди, групові та індивідуальні консультації, семінари, тренінги.